*2.1 Latitud och Longitud

00:00 Navigatörens tre frågor

01:23 Longitud vs. Latitud

01:50 Läsa av LatLon

02:37 LatLong är vinklar?

04:51 LatLong för Stockholm

05:08 Minuter?

06:34 Sjömil = Latitudsminut