*5.2 Sjöbris

0:00 Fenomenet sjöbris
0:33 När blir det sjöbris?
0:40 Varför blir det sjöbris?
0:54 Sjöbrisen från sidan
2:11 Landbris
2:56 Lufttryck på olika höjder