*3.5 Ta ut en kurs

0:00 Intro
0:39 Vad är en kurs?
1:08 Exempel sjökortet
1:26 Uppskatta kursen
1:47 Kontrakurs
2:05 Ta ut kursen mellan två kända positioner
2:22 Mät vinkeln
3:07 Lägga ut en känd kurs
3:17 Ställ in rätt vinkel
3:45 Transportera till känd position
4:05 Rätta kursen mot kompassen
4:16 Kompasskurs (KK) till rättvisande kurs (K)
5:23 Rättvisande kurs (K) till kompasskurs (KK)
6:19 Okänd deviation
7:39 Verkligheten
8:03 Lär dig väderstrecken