Vill du känna
dig trygg på sjön?

Hur tänker du inför sommaren 2023?
» Vill du bli säkrare på navigation, väjningsregler, meteorologi, knopar, lagar och krishantering?
» Vill du hellre se utbildningsfilmer än läsa böcker?
» Vill du lära dig av två sjökaptener?

Förarintyg 3.5 ta ut en kurs

Se fyra av våra filmer från vår Förarintygsutbildning + en teaser från vår kommande utbildning i Astronomisk Navigation.

Intresset för sjön ökar, men även incidenterna. Delta i vårt nästa webinar, där vi tar upp fem vanliga misstag som begås på sjön.