En digital kurs i förarintyg

Kursbeskrivning

Kursen består av åtta kapitel, med totalt 42 kursfilmer, där vi behandlar navigation, gott sjömanskap, väder, lagar, säkerhet och beredskap på sjön. Till varje kapitel finns tillhörande övningsfrågor/uppgifter och avslutningsvis har vi satt ihop tre blandade övningsprov. 

När du genomför köpet får du skapa ett personligt inlogg som du använder för att logga in på “mina sidor” uppe i menyn. Väl inne i kursen kommer du kunna spara och följa dina framsteg, hoppa över eller repetera så mycket du vill samt få dina svar rättade direkt.

Förarintyget är den första kompetensnivån som finns för framförandet av fritidsbåt. Den här kursen är formad utifrån kunskapskraven som Nämnden För Båtlivsutbildning har satt och det är hos någon av deras förhörsförrättare som du skriver provet. Du kan boka in dig på ett distansprov hos vår samarbetspartner NavXam.

För att skriva provet måste du som yngst fylla 12 år under det aktuella kalenderåret. 

Nämnden För Båtlivsutbildning är ansvariga för de olika intyg som gäller för fritidsbåtar och såhär skriver de på sin hemsida:
För att erhålla förarintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare.
samt
Förhörsförrättarna är oberoende i förhållande till utbildarna.

Get the Horizon är utbildare och våra kurser är alltså formade utifrån kunskapskraven som NFB har satt men det är hos någon av deras förhörsförrättare som du skriver provet.

Om du vill skriva provet på distans:
NavExam har samlat ihop flera förhörsförättare som utför distansprov och du kan enkelt boka in dig på ett provtillfälle hos någon av dem här. 

Om du vill skriva på plats:
Sök bland NFBs förhörsförättare och kontakta en som ligger nära dig. Fråga när denne har sitt nästa provtillfälle och/eller ge dina önskemål. 

Är det någonting som är oklart?
Hör av dig till oss om dina funderingar eller önskemål

Du betalar för att få tillgång till kursen i 70 dagar.

1 200 kr inkl. moms

GÅ KURSEN NU:

Kursen inkluderar:
Du behöver:

Har du inget av ovanstående? Du kan beställa ett paket som vi har satt ihop med Hjertmans:

Kurs innehåll

Expandera alla