Kundundersökning

Valt värde: 5
Inte alls troligt = 0 Mycket troligt = 5